Застрахователно право

  • – Правна помощ при застрахователни обезщетения – представителство за обезщетения за изплащане на имуществени и неимуществени вреди при настъпило застрахователно събитие
  • – Представителство пред застраховател в случаи на завеждане и заплащане на щети
  • – Съдебна защита срещу искове на застрахователи
  • – Правна помощ, свързана с обезщетение при пътно-транспортно произшествие
  • – Завеждане на искове срещу застраховател