IT, медии и телекомуникации

Екипът на Адвокатско дружество „Йорданов и Йотова“ предоставя пълния набор правни услуги, необходими на представителите на IT, медийния и телекомуникационен сектор.

Притежаваме солиден опит във връзка със защитата на личните данни. Ние работим в ход с най-новите европейски изисквания и можем да ви предоставим своевременна и актуална юридическа информация относно проблемите на GDPR.

Притежаваме дългогодишен опит в сделките по сливания и придобивания, както и в консултациите по регулаторни въпроси, лицензиране, договорни отношения, информационна сигурност. Оказваме и пълно правно съдействие и защита при спорни въпроси в областта на медиите, технологиите и телекомуникациите. Изготвяме експертни правни решения относно доставката и използването на информационни технологии, мрежи и телекомуникации, ISP и услуги за излъчване. В допълнение съдействаме на клиентите си при създаването на вътрешни правила за сигурност на IT инфраструктурата, поверителност и трансфер на данни и киберсигурност. Екипът има отличен опит и в защитата на интелектуалната собственост на технологични изобретения.

На база на богатия опит с широкомащабни транзакции, обхващащи множество юрисдикции, кантората често е ангажирана да съдейства в рамките на комплексни преструктурирания на технологични, медийни, телекомуникационни и IT компании.