Защита правата на човека

  • – Консултации по правата на гражданите съгласно европейското законодателство
  • – Изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург
  • – Представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург
  • – Извършване на фактически и правни действия по дела, образувани пред Европейския съд по правата на човека
  • – Преюдициални запитвания до Европейския съд в Люксембург