Банково право

 • – Правни консултации при сключване на договор за кредит с банки или други финансови институции
 • – Обезпечаване на договор за кредит с недвижим имот, движими вещи или поръчителство
 • – Правно съдействие при предсрочна изискуемост на задължения по договор за банков кредит и съдебното им реализиране
 • – Атакуване пред съда на неравноправни клаузи в договори за банков кредит
 • – Правна защита по дела срещу банки при неправомерно едностранно увеличаване на лихва по договор за кредит
 • – Защита при друга неправомерна промяна на условия по потребителски или ипотечен договор за кредит
 • – Правни консултации при сключване на договор за кредит с банки или други финансови институции
 • – Обезпечаване на договор за кредит с недвижим имот, движими вещи или поръчителство
 • – Правно съдействие при предсрочна изискуемост на задължения по договор за банков кредит и съдебното им реализиране
 • – Атакуване пред съда на неравноправни клаузи в договори за банков кредит
 • – Правна защита по дела срещу банки при неправомерно едностранно увеличаване на лихва по договор за кредит
 • – Защита при друга неправомерна промяна на условия по потребителски или ипотечен договор за кредит