Недвидими имоти и строителство

Адвокатска кантора „Йорданов и Йотова“ има дългогодишен опит в процедурите по подготовката на строителни книжа и финализирането на строителни обекти, както и при посредничеството по сделки с недвижими имоти.

 

При нас можете да получите следните специализирани услуги:

– Проучване на недвижими имоти и даване на правни становища по сделки с тях;

– Подготовка на документи за сключване на договор за строителство/предварителен договор с фирмата-предприемач или с потенциален купувач

– Консултации и становища на вече изготвен и предложен от строителната фирма договор

– Предварителни консултации и преговори със строителната компания

– Изготвяне на договори за продажба/срещу обезщетение

– Изготвяне на строителни договори с включени гаранционни клаузи

– Консултации и анализ на всички строителни документи (архитектурни проекти, строителни разрешения, удостоверения за въвеждане в експлоатация и други)

– Нотариално оформяне на сделката и представителство на купувача пред нотариус, включително и при сделки с обекти от бъдещата сграда

– Съдебна защита по искове, предявени от/срещу купувачи

– Ако искате да получите помощ от добър адвокат с опит в сферата на строителството и сделките с недвижими имоти,