Публично–частно партньорство

Ние, от адвокатско дружество „Йорданов и Йотова“ имаме богат опит и квалификация за участие в сложни процедури и подготовка на документи, свързани с публично-частното партньорство. Членове на нашия екип са били участници в процедури за приватизация на множество бивши държавни дружества.

Подготвяме документи за участие в концесионни процедури; Изготвяме концесионни анализи и правни обосновки, както и концепции за структуриране на форми на публично-частно партньорство; Извършваме всякакъв вид становища по казуси в областта на публично-частното партньорство и концесиите. Съветваме клиенти по всички правни аспекти на концесии, проекти и договори за публично-частно партньорство (ПЧП) и частна финансова инициатива (ЧФИ), тъй като тези правни области изискват консултиране от специалисти, които разбират правилния баланс между интересите на частния сектор, включително акционерите в проектна компания, и нуждите на публичния сектор. Особено важна част от специализацията ни представляват: