Конкуренция

В нашето адвокатско дружество в сплотен екип работят адвокати с отлични познания в областта на конкурентното право.
Ние предлагаме:

– консултации във връзка със защитата на конкуренцията във връзка със споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара и всякакви други актове и действия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията, във връзка с нелоялна конкуренция или злоупотреба с по-силна позиция при договаряне, при неправомерно предоставяне на държавна помощ, както и във връзка с концентрациите между предприятия;

– осъществяване на процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и пред съда.
Ние подхождаме индивидуално и съобразяваме спецификите на всеки отделен конкретен случай, за да Ви предложим най-подходящото за Вас и за Вашия бизнес решение.