Данъчно право

В нашето адвокатско дружество в сплотен екип работят адвокати с отлични познания в областта на данъчното право.
Ние предлагаме:

– консултации във връзка с всички видове данъци, данъчно планиране, данъчни аспекти на различните видове сделки, структуриране и преструктуриране, сливания и др.;

– консултации и съдействие при данъчни ревизии;

– осъществяване на процесуално представителство и защита при обжалване по административен и по съдебен ред на неправилни актове на данъчната администрация.

Ние подхождаме индивидуално и съобразяваме спецификите на всеки отделен конкретен случай, за да Ви предложим най-подходящото за Вас и за Вашия бизнес решение.