Банки и финанси

В нашето адвокатско дружество работят адвокати с дългогодишен опит в работата с български и чуждестранни банки и финансови институции.

Ние предлагаме:

  • – консултации във връзка с регулационния режим, издаването на лиценз, осъществяването на дейността и надзора върху банките, финансовите институции, дружествата за електронни пари и др.;
  • – подготовка на документите, необходими за получаването на лиценз, за регистрацията и започването на дейността;
  • – подготвка на документите за вписване на промени, увеличаване и намаляване на капитала, сливания и придобивания;
  • – осъществяване на процесуално представителство при обжалване на административни актове;
  • – извършване на консултации във връзка с всички видове банкови операции и сделки, предоставяне на обезпечения, кандидатстване за финансиране, отпускане на кредити, преструктуриране на кредити;
  • – правни консултации и съдействие за уреждане на отношенията между банките и техните клиенти, процесуално представителство на банки и на техни клиенти – физически и юридически лица пред съд – на всички съдебни инстанции и процесуално представителство на банки и техни клиенти при събиране на вземания.

 

Ние подхождаме индивидуално и съобразяваме спецификите на всеки отделен конкретен случай, за да Ви предложим най-подходящото за Вас решение.