Издаване на нотариален акт по обстоятелствена проверка

Издаване на нотариален акт по обстоятелствена проверка

В случай, че владеете повече от 10 годни имот, за който нямате никакви документи за собственост, единственият начин да си изкарате нотариален акт е обстоятелствената проверка.

В практиката се оказва, че по различни причини много хора не разполагат нотариален акт за имот, закупен от техните родители, баби и дядовци, или други роднини, но имотът е владян дълги години от тях. Единствената забрана в закона за придобиване с обстоятелствена проверка е забраната за придобиване по давност на имоти, които представляват публична държавна или общинска собственост. Ето защо, най-важната предпоставка за изкарване на нотариален акт за придобиване на имот по давност, е да се докаже пред нотариуса, който ще издаде нотариалния акт, че имотът не попада в обхвата на тази забрана. Това се случва с издаването на удостоверения, или попълнени молби-декларации от съответните общински органи и областен управител.

Необходими са още скица на имота, данъчна оценка, удостоверение за платени местни данъци и такси, трима свидетели, които да декларират пред нотариуса, че сте владели имота за предвидения в закона давностен срок – 10 години, при така нареченото „недобросъвестно владение“, ако нямате никакви документи за собственост, а често и още доста други документи, които са различни при всеки конкретен случаи.

Макар и на теория извършването на обстоятелствена проверка за издаване на нотариален акт за собственост да звучи лесно, всъщност често в практиката се оказва доста трудна задача. Като за начало, повечето нотариуси изобщо отказват да се занимават с обстоятелствени проверки, макар, че нямат никакво законово основание за отказ. Други нотариуси се съгласяват, но искат да им бъдат представени необосновано широк кръг от документи. При една от обстоятелствените проверки, например, нотариусът, освен всички молби-декларации и удостоверения, че имотът не е публична държавна или общинска собственост, договор, с който дядото на клиента е закупил имота, удостоверения за наследници, скици, удостоверение за платени местни данъци и такси, данъчна оценка, поиска да представим и нотариален акт на съседния имот, строителни книжа, удостоверения за наследници на собственика на съседния имот, партиди за ток и вода, както и копие от ПУП, в което видях просто опит за измъкване от нотариуса, като постоянно иска нови и нови документи, които изобщо не са необходими за извършване на обстоятелствената проверка.

Цялата процедура за изкарване на всички необходими документи за извършване на обстоятелствена проверка обикновено отнема над 2 месеца, като обикновено включва многобройни посещения на общинската администрация и борба с така наречената бюрокрация.

Веднъж, успеете ли да се сдобиете с всички документи, които нотариусът изисква, трябва да знаете, че както за всеки друг нотариален акт, и констативният нотариален акт се вписва, за което се заплаща такса от молителя. Таксата се определя като процент от данъчната оценка на имота. Освен таксата за вписване, в цената на констативния нотариален акт влизат още нотариална такса и местен данък по ЗМДТ.

адв. Богомил Йорданов

 

По-горната статия не представлява задължително мнение, консултация или съвет, а е по-скоро споделяне на впечатления от личната практика по темата. За индивидуални случаи е най-добре да си запишете час за консултация с адвокат.