No Image

Адвокат Камелия Йотова ☎️ 0887163200

Адвокат Камелия Йотова е основател на Адвокатско дружество „Йорданов и Йотова“. Тя е завършва специалност "Право" през 2002 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализация Правораздаване. От м. януари 2007 г. е член на Софийската адвокатска колегия. Адвокат Камелия Йотова има богат опит в процесуалното представителство и специализира в областите Съдебни спорове и събиране на вземания, Защита на правата на човека, Корпоративно и търговско право, Банки и финаси, Капиталови пазари, Публично-частно партньорство, Данъчно право, Застрахователно право, Конкуренция, Обществени поръчки, Строителство и недвижими имоти, Ликвидация, стабилизация, несъстоятелност. През 2014 г. адв. Йотова завършва курс по дистанционно обучение по програма HELP на Съвета на Европа относно изискванията за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Това обучение е организирано по програма HELP на Съвета на Европа и продължава от 11 април 2013 г. до 21 март 2014 г. През 2017 г. адвокат Йотова завършва следдипломна квалификация по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Със Заповед № ЛС-04-336/23.05.2019 г. на Министъра на правосъдието, обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 47 от 14.06.2019 г., адв. Камелия Йотова е включена в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон. Златен Член на Business Lady Club International. Чужди езици: английски, руски.

Професионални квалификации и обучения

Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат
Адвокат Камелия Йотова
Адвокат Камелия Йотова
Адвокат Камелия Йотова

Изпратете своето запитване